Avís legal

El present lloc web és propietat de la Fundació Privada BioRegió de Catalunya (Biocat), que té el NIF G-64166747 i domicili social ubicat al passeig de Gràcia, número 103, de Barcelona.

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les condicions d’ús que detallem tot seguit. El fet d’accedir al lloc web i utilitzar els materials que conté implica que s’han llegit i s’accepten, sense reserva, les condicions.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Responsabilitats de la Fundació Privada BioRegió de Catalunya

L’accés continu als elements i a la informació continguts al lloc web, la seva correcta visualització o descàrrega i la seva utilitat es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de Biocat.

Biocat no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques i desconnexions en el sistema electrònic i/o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

Els materials que apareixen en el lloc web són únicament amb finalitats informatives, tot i que l’usuari ha de tenir en compte que poden no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Biocat no garanteix que la informació continguda en aquest lloc web sigui veraç, actualitzada i no errònia. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els enllaços o links que conté el lloc web poden conduir a l’usuari a altres webs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals Biocat no exerceix cap tipus de control.

Responsabilitats dels usuaris

L’usuari del lloc web ho fa al seu compte i risc. Biocat no podrà ser considerada responsable dels danys derivats de la utilització del web, ni per actuacions realitzades sobre la base de la informació que en aquest s’hi faciliti.

L’usuari no està autoritzat a utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap tipus de relació, col·laboració o suport amb l’entitat. No és permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat. No estan autoritzats els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Jurisdicció i Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix per la legislació vigent espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en aquest avís legal serà sotmès als tribunals de Barcelona.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc web –entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, gràfics, imatges, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codi font– són propietat intel·lectual de Biocat o de tercers i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.

Els actes d’explotació només podran ser realitzats prèvia autorització expressa de Biocat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Biocat dels mencionats drets de propietat intel·lectual.

Biocat es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Durant el procés de recollida d’aquestes dades s’informarà a l’usuari de la necessitat de les mateixes i que sense aquestes no es pot realitzar el servei/la prestació.

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del lloc web.

La informació dels usuaris que pugui rebre Biocat, ja sigui a través de l’enviament de correus electrònics o altres consultes en general, es tractaran amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes, la informació només serà utilitzada per respondre a les qüestions plantejades.

Biocat guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la pèrdua, alteració o accés i tractament no autoritzat. En tot cas, l’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’Àrea d’Administració i Finances al domicili social de l’entitat o bé a info@biocat.cat


© Biocat